Dobývajte chorvátske more...
info@chorvatskojachty.com +421 911 861 125
 
 

Privacy

 

Odoslaním tohto formulára prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo formulári, som poskytol/poskytla spoločnosti Yacht Charter, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň dávam spoločnosti Yacht Charter, s.r.o. súhlas s evidenciou a spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely databázy uchádzača o kapitánske služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Spoločnosť Yacht Charter, s.r.o. môže poskytnuté osobné údaje podľa zákona č. 90/2005 Z. z. poskytnúť tretej strane t. j. možnému klientovi o kapitánske služby.

"Veľmi by sme sa chceli poďakovať za profesionálny prístup a ochotu pomôcť pri našich špeciálnych požiadavkách a celkovému zabezpečeniu pohodlia počas našej dovolenky na plachetnici. Všetko bolo riadne pripravene, čo nám dovolenku spríjemnilo. Určite Vaše služby ešte využijeme. Ešte raz veľká vďaka."

- Rodina Zvrškovcová